Algemene voorwaarden

  • De bestelling wordt op de overeengekomen leverdatum (tenzij anders afgesproken) uiterlijk voor 16:00 uur, op het door de huurder opgegeven adres, geleverd.
  • De huurder wordt geacht het linnen in goede staat te hebben ontvangen.
  • Mocht de bestelling niet overeenkomen met het bestelde, dan dient u direct contact op te nemen met Schierlinnen: +31 (0)6 128 968 92
  • Het linnen dient op de einddatum voor 10.00 uur in het krat/de kratten teruggeplaatst en buiten naast de deur gezet te worden.
  • De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal/vermissing alsmede alle overige schade, hoe dan ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde linnen en/of krat(ten) ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of derden. De huurder zal hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het bestelde, contant aan de verhuurder te voldoen.
  • De maximale huurperiode is vier weken.
  • Het linnen en de krat(ten) blijven eigendom van Schierlinnen.
  • Bestellingen kunnen alleen op Schiermonnikoog geleverd worden.